Language

Monday, 30 September 2013

Trip to the mountains - part 2
Potrivit legendei, Lacul Roşu denumit şi Lacul Ucigaş sau Ghilcoş şi-a căpătat numele datorită morţii unui cioban, a oilor sale şi a câinelui său în urma surpării acestui teren. Se spune că apa ar fi căpătat o culoare roşie fapt pentru care lacul a fost privit ca fiind unul ucigaş! În prezent, una dintre atracţiile lacului sunt trunchiurile brazilor care sunt presărate prin lac, acestea ajungând în starea curentă după ce pădurea cu brazi a fost inundată, trunchiurile acestora pietrificându-se.      
♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
As the legend says, The Red Lake also called The Killer Lake or Ghilcoş got it's name because of the death of a shepherd, of his sheep and dog after a landslide of this terrain. It is told that the water got a reddish colour after this fact for which it was seen as a killer lake! In the present time, one of the attractions of the lake are the fir trunks that are dotted about the lake, their current state being due to the flooding of the fir forest, the trunks becoming petrified.


Întotdeauna puteţi hrăni nişte raţe frumoase la Lacul Roşu :D.      
 ♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
You can always feed some beautiful ducks at the Red Lake :D.

Demne de vizitat...Cheile Bicazului!!        
♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
Something that must be seen in Romania...The Bicaz Canyon!!

Hăinuţe şi covoraşe tradiţionale româneşti! Cine nu şi-ar dori aşa ceva? :D        
♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
Romanian traditional clothing and carpets! Who would not want something like this?Mănăstirea Humorului construită în 1530.Turnul lui Vasile Lupu.          ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         The Tower of Vasile Lupu (Wolf).Ruinele chiliilor.          ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         The ruins of cells.
Restaurarea mănăstirii în progres.          ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         The restauration of the monastery in progress.


Mănăstirea Voroneţ construită în 1488 într-un timp record de 3 luni şi 3 săptămâni.      
 ♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
The Voroneţ Monastery was built in 1488 in a record time for that period: 3 months and 3 weeks.
Salina Cacica din judeţul Suceava îşi are începuturile undeva prin anul 1780. Pentru a vizita salina se coboară  (cu grijă!) pe trepte de brad vechi de mai mult de 200 de ani. Accesul turiştilor se face până la o adâncime de aproximativ 40-50 de metri însă lucrătorii au acces până la 70-80 de metri sub pământ.      
♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
The Cacica Salt Mine from Suceava has it's beginings somewhere in the late 1780's. When visiting the mine you have to climb down (carefully!) on fit stairs that are more than 200 years old. Tourists can climb down for about 40-50 meters but workers have access at least 70-80 meters underground.Capela româno-catolică Sf.Varvara.         ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         The romanian-chatolic Chapel Saint Varvara.


Urmând paşii minerilor de altă dată.         ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         Following the steps of the miners from the old times.


Mănăstirea Suceviţa zidită în secolul XVI datorită familiei de boieri Movilă.      
 ♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
The Suceviţa Monastery built in the XVI century.

O călugăriţă citind în liniştea curţii interioare.         ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         A nun reading in the silence of the inner yard.

Mănăstirea Putna unde este înmormântat Ştefan cel Mare.      
♠      ♠     ♠     ♠     ♠      
The Putna Monastery where Stephen III of Moldavia is burried.
Mănăstire Sihăstria Putnei.          ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         The Sihăstria Putney Monastery.Mănăstirea Văratec.          ♠      ♠     ♠     ♠     ♠         The Văratec Moneastery.


"Şi pulbere , ţărână din tine s-a alege,
Căci asta e a lumii nestrămutată lege;
Nimicul te aduce, nimicul te reia,
Nimic din tine-n urmă nu va mai rămânea.

Ce stai pierdut pe gânduri, tu, om cu minte mare
Si de un ceas mai bine moi până-n calamare,
Sub fruntea încreţită şi ochi cugetător
Cu ce-ţi munceşti tu creerii, sărmane muritor?

Alcatuirea vieţii, a sufletului fire,
Patetic preocupă măreaţa ta gândire,
Dar numai s-afli calea acestor cercetări
Îţi trebuiesc răspunsuri la sute de-ntrebări."
(Şi pulbere, ţărână ... de Veronica Micle)

 

Copyright © 2013-2014 Simona Husaru, Soundless dreamer

None of the content found on the blog can be used without my written permission.